Vážení,

po 12 letech fungování naší nabídkové služby Geophila, musíme (pokud chceme zachovat nabídkovou službu) z organizačních a osobních důvodů upravit podmínky dalšího provozu e-shopu, takto:

 • od 21. 6. 2023 bude navýšena provize z 5% na 7,5% (max. 100 Kč za položku)
 • vyúčtování objednávek za červen (případně květen+červen) bude ukončeno k 20.6., tak aby byla účtována provize ještě původní, tj. 5% (a stihli jsme vše připravit do konce června)
 • vyúčtování objednávek za období 21.6. – 31.8. obdržíte nejpozději do 15.9. (velké objednávky vyúčtujeme v individuálním režimu či dle přání – nutno domluvit přes e-mail).
 • přidávání nových položek bude nepravidelné (dle kapacitních a časových možností administrátorů)
 • od 1. 7. již nebude možné vyzvedávat známky osobně v sídle společnosti CZ BIJO a.s., budou pouze zasílány poštou.
 • prodávajícím bude provize také navýšena o 2,5%, tj. na 10% (od 1.7.2023) a bude navýšen limit pro minimální cenu položky (od prodávajícího) na 50 Kč.

Vzhledem k letní „výluce“ a změnám vám tedy doporučujeme objednat do 20. 6. 2023.

--------------------------------------------------------------------------------------

Pozor - před odesláním objednávky je nutné zaškrtnout OBĚ políčka označené "Souhlasím s obchodními podmínkami a beru na vědomí zpracování osobních údajů." a "Nesouhlasím se zasláním dotazníku spokojenosti...! Jinak objednávka nepůjde odeslat.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sleva 50% u položek:

 • "A" (do A 900)
 • "J" (do J 1500 - kromě J 1285 a J 1474)
 • "K" (do K 1580)
 • "L" (do L 1370)
 • "N" (do N 180)
 • "X" (do X 495)

 

  Sleva 25% u položek:

  • "C" (od C 700 do C 807)

   

   GEOGRAFILATELIE

   představuje moderní sběratelský směr, zaměřený na sbírání známek a celistvostí jednotlivých známkových území, nazývaných též ne zcela přesně "známkové země" (ZZ). Jedná se tedy o sběratelský směr, v němž je prvotní vazba mezi poštovní známkou a územím, pro které byla vydána a na kterém sloužila k úhradě poplatku za přepravu zásilek.

   Samotné slovo "geografilatelie" je složeninou dvou slov - "geografie" a "filatelie". Spojení obou těchto slov ve "známkový zeměpis" vyjadřuje předmět zájmu sběratelů - geografilatelistů, i když je třeba poznamenat, že se v něm čím dál více projevují výrazné poštovně historické prvky.

   O rozvoji sběratelství známkových území svědčí nejen stoupající počet sběratelů, kteří se této náročné zálibě věnují, ale i stoupající počet geografilatelistických exponátů, oceněných na nejrůznějších výstavách.

   V České republice od roku 1989 působí spolek sběratelů známkových území celého světa GEOPHILA. Tomuto spolku a jeho činnosti jsou věnovány následující stránky.

   Mjk3M