Informace pro kupující:

V průběhu letního období bude vyúčtování  objednávek prováděno následujícím způsobem:

 • za období 1.6. - 15.7.
  (bude zahájeno od 16.7., pokud nebude dohodnuto s kupujícím invidiuelně jinak)

 • za období 16.7. - 30.8.
  (bude zahájeno 1.9., pokud nebude dohodnuto s kupujícím invidiuelně jinak)

 

Sleva 50% u položek:

 • "A" (do A 900)
 • "B" (do B 7000)
 • "D" vše
 • "J" (do J 1039, kromě položek J 64, J 187, J 226, J 538)
 • "K" (do K 1580)
 • "L" (do L 1050)
 • "M" (do M 1130)
 • "N" (do N 180)
 • "X" (do X 460)
 • "Z" (do Z 381, kromě položky Z 324)

 

Sleva 40% u položek:

 • "H" (do H 765)

 

GEOGRAFILATELIE

představuje moderní sběratelský směr, zaměřený na sbírání známek a celistvostí jednotlivých známkových území, nazývaných též ne zcela přesně "známkové země" (ZZ). Jedná se tedy o sběratelský směr, v němž je prvotní vazba mezi poštovní známkou a územím, pro které byla vydána a na kterém sloužila k úhradě poplatku za přepravu zásilek.

Samotné slovo "geografilatelie" je složeninou dvou slov - "geografie" a "filatelie". Spojení obou těchto slov ve "známkový zeměpis" vyjadřuje předmět zájmu sběratelů - geografilatelistů, i když je třeba poznamenat, že se v něm čím dál více projevují výrazné poštovně historické prvky.

O rozvoji sběratelství známkových území svědčí nejen stoupající počet sběratelů, kteří se této náročné zálibě věnují, ale i stoupající počet geografilatelistických exponátů, oceněných na nejrůznějších výstavách.

V České republice od roku 1989 působí spolek sběratelů známkových území celého světa GEOPHILA. Tomuto spolku a jeho činnosti jsou věnovány následující stránky.

 

ZjMwMmM