Nabízíme ještě jednu sestavu vydání Petain (24 známek) za cenu 700 Kč (bez provize) - objednávky pouze e-mailem (geophila@centrum.cz).

----------------------------------------------------------------------------------------

V nabídce máme také sestavu precancels 50-ti amerických států (se slevou 100 Kč) za cenu 650 Kč (bez provize) - objednávky pouze e-mailem (geophila@centrum.cz)

----------------------------------------------------------------------------------------

Sleva 50% u položek:

  • "A" (do A 900)
  • "B" vše (netýká se BA)
  • "J" (do J 1039, kromě položek J 64, J 187, J 226, J 538)
  • "K" (do K 1580)
  • "L" vše
  • "M" (do M 1130)
  • "N" (do N 180)
  • "X" vše

 

GEOGRAFILATELIE

představuje moderní sběratelský směr, zaměřený na sbírání známek a celistvostí jednotlivých známkových území, nazývaných též ne zcela přesně "známkové země" (ZZ). Jedná se tedy o sběratelský směr, v němž je prvotní vazba mezi poštovní známkou a územím, pro které byla vydána a na kterém sloužila k úhradě poplatku za přepravu zásilek.

Samotné slovo "geografilatelie" je složeninou dvou slov - "geografie" a "filatelie". Spojení obou těchto slov ve "známkový zeměpis" vyjadřuje předmět zájmu sběratelů - geografilatelistů, i když je třeba poznamenat, že se v něm čím dál více projevují výrazné poštovně historické prvky.

O rozvoji sběratelství známkových území svědčí nejen stoupající počet sběratelů, kteří se této náročné zálibě věnují, ale i stoupající počet geografilatelistických exponátů, oceněných na nejrůznějších výstavách.

V České republice od roku 1989 působí spolek sběratelů známkových území celého světa GEOPHILA. Tomuto spolku a jeho činnosti jsou věnovány následující stránky.

OGUyY2Ey