POZOR - letní změna ve vyúčtování objednávek:

 • obj. červen - 15.7. (vyúčt. obdržíte nejpozději do 31.7.)

 • obj.  16.7. - srpen (vyúčt. obdržíte nejpozději do 15.9.)

V individuálním režimu vyúčtujeme velké objednávky či obj. dle přání (nutno domluvit přes e-mail).
---------------------------------------------------------------------------------------

Pozor - změna při objednávání: před odesláním objednávky je nutné zaškrtnout OBĚ políčka označené "Souhlasím s obchodními podmínkami a beru na vědomí zpracování osobních údajů." a "Nesouhlasím se zasláním dotazníku spokojenosti...! Jinak objednávka nepůjde odeslat.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sleva 50% u položek:

 • "A" (do A 900)
 • "B" vše (netýká se BA)
 • "J" (do J 1039, kromě položek J 64, J 226, J 538)
 • "K" (do K 1580)
 • "L" (do L 1276)
 • "M" (do M 1130)
 • "N" (do N 180)
 • "Q" (číselné) vše - platí od 1. 1. 2020
 • "X" vše (kromě X 496)


GEOGRAFILATELIE

představuje moderní sběratelský směr, zaměřený na sbírání známek a celistvostí jednotlivých známkových území, nazývaných též ne zcela přesně "známkové země" (ZZ). Jedná se tedy o sběratelský směr, v němž je prvotní vazba mezi poštovní známkou a územím, pro které byla vydána a na kterém sloužila k úhradě poplatku za přepravu zásilek.

Samotné slovo "geografilatelie" je složeninou dvou slov - "geografie" a "filatelie". Spojení obou těchto slov ve "známkový zeměpis" vyjadřuje předmět zájmu sběratelů - geografilatelistů, i když je třeba poznamenat, že se v něm čím dál více projevují výrazné poštovně historické prvky.

O rozvoji sběratelství známkových území svědčí nejen stoupající počet sběratelů, kteří se této náročné zálibě věnují, ale i stoupající počet geografilatelistických exponátů, oceněných na nejrůznějších výstavách.

V České republice od roku 1989 působí spolek sběratelů známkových území celého světa GEOPHILA. Tomuto spolku a jeho činnosti jsou věnovány následující stránky.

MDM4MDc0Mz