Vyúčtování objednávek za letní období proběhne z důvodu dovolených následujícím způsobem:

 • obj. od 1.6. - 15.7. budou vyúčtovány postupně po 15.7., tj. nejpozději do 31.7. (pokud nebude dohodnuto individiuelně jinak - na základě požadavku kupujícího).
 • obj. od 16.7. - 31.8. budou vyúčtovány postupně od 1.9., tj. nejpozději do 15.9. (pokud nebude dohodnuto individiuelně jinak - na základě požadavku kupujícího).

----------------------------------------------------------------------------------------

Nabízíme ještě jednu sestavu vydání Petain (24 známek) za cenu 700 Kč (bez provize) - objednávky pouze e-mailem (geophila@centrum.cz).

----------------------------------------------------------------------------------------

V nabídce máme také sestavu precancels 50-ti amerických států (se slevou 100 Kč) za cenu 650 Kč (bez provize) - objednávky pouze e-mailem (geophila@centrum.cz)

----------------------------------------------------------------------------------------

Sleva 50% u položek:

 • "A" (do A 900)
 • "B" (vše) - netýká se BA
 • "D" vše
 • "J" (do J 1039, kromě položek J 64, J 187, J 226, J 538)
 • "K" (do K 1580)
 • "L" (vše)
 • "M" (do M 1130)
 • "N" (do N 180)
 • "X" (vše)

 

GEOGRAFILATELIE

představuje moderní sběratelský směr, zaměřený na sbírání známek a celistvostí jednotlivých známkových území, nazývaných též ne zcela přesně "známkové země" (ZZ). Jedná se tedy o sběratelský směr, v němž je prvotní vazba mezi poštovní známkou a územím, pro které byla vydána a na kterém sloužila k úhradě poplatku za přepravu zásilek.

Samotné slovo "geografilatelie" je složeninou dvou slov - "geografie" a "filatelie". Spojení obou těchto slov ve "známkový zeměpis" vyjadřuje předmět zájmu sběratelů - geografilatelistů, i když je třeba poznamenat, že se v něm čím dál více projevují výrazné poštovně historické prvky.

O rozvoji sběratelství známkových území svědčí nejen stoupající počet sběratelů, kteří se této náročné zálibě věnují, ale i stoupající počet geografilatelistických exponátů, oceněných na nejrůznějších výstavách.

V České republice od roku 1989 působí spolek sběratelů známkových území celého světa GEOPHILA. Tomuto spolku a jeho činnosti jsou věnovány následující stránky.

 

ZTgxNDc0Z