Setkání členů Geophila proběhne v sobotu 4. 6. 2016 v rámci Národní výstavy ve Žďáru nad Sázavou cca od 13.30 hod. v salonku Kulturního domu (zde se od 8 hod. koná také výstava a celostátní burza).

Info pro kupující:

Sleva 50% u položek:

  • "A" (do A 900)
  • "B" (do B 7000)
  • "D" vše
  • "J" (do J 1039, kromě položek J 64, J 187, J 226, J 538)
  • "K" (do K 1580)
  • "L" (do L 1050)
  • "M" (do M 1130)
  • "N" (do N 180)
  • "X" (do X 460)

Sleva 40% u položek:

  • "H" (do H 765)

Sleva bude uvedena až při vyúčtování za daný měsíc.

GEOGRAFILATELIE

představuje moderní sběratelský směr, zaměřený na sbírání známek a celistvostí jednotlivých známkových území, nazývaných též ne zcela přesně "známkové země" (ZZ). Jedná se tedy o sběratelský směr, v němž je prvotní vazba mezi poštovní známkou a územím, pro které byla vydána a na kterém sloužila k úhradě poplatku za přepravu zásilek.

Samotné slovo "geografilatelie" je složeninou dvou slov - "geografie" a "filatelie". Spojení obou těchto slov ve "známkový zeměpis" vyjadřuje předmět zájmu sběratelů - geografilatelistů, i když je třeba poznamenat, že se v něm čím dál více projevují výrazné poštovně historické prvky.

O rozvoji sběratelství známkových území svědčí nejen stoupající počet sběratelů, kteří se této náročné zálibě věnují, ale i stoupající počet geografilatelistických exponátů, oceněných na nejrůznějších výstavách.

V České republice od roku 1989 působí sdružení sběratelů známkových území celého světa GEOPHILA. Tomuto sdružení a jeho činnosti jsou věnovány základní web stránky provozované na adrese: www.geophila.com. Zde se mohou též přihlásit noví zájemci o členství ve Sdružení.

Tato webová stránka byla zřízena za účelem provozování nabídkové služby pro členy Sdružení Geophila, případně pro další zájemce o sbírání známkových zemí.

Do nabídkové služby jsou určeny pouze dubletní položky sbírek členů Sdružení Geophila.

 

OTRlMzczZ