Setkání členů Geophila proběhne v rámci filatelistické výstavy Jihlava 2017 v sobotu 6. 5. 2017 od 13 hod. v salonku restaurace U hranatý koule, Havířská 23, Jihlava (hned vedle jihlavských hradeb). Salonek bude otevřen od 12 hod., s možností občerstvení či oběda (www.hranatakoule.cz)

Před setkáním můžete navštívit celostátní setkání sběratelů (mezinárodní burzu) v prostorách Domu kultury, Tolstého 2, Jihlava (8-12 hod.).

----------------------------------------------------------------------------------------

Sleva 50% u položek:

  • "A" (do A 900)
  • "B" (do B 7000)
  • "D" vše
  • "J" (do J 1039, kromě položek J 64, J 187, J 226, J 538)
  • "K" (do K 1580)
  • "L" (do L 1050)
  • "M" (do M 1130)
  • "N" (do N 180)
  • "X" (do X 460)

 

3.10. do prodeje zařazena sestava  precancels 50-ti amerických států (cena 750 Kč)

- přímé objednávky pouze prostřednictvím e-mailu: geophila@centrum.cz

 

GEOGRAFILATELIE

představuje moderní sběratelský směr, zaměřený na sbírání známek a celistvostí jednotlivých známkových území, nazývaných též ne zcela přesně "známkové země" (ZZ). Jedná se tedy o sběratelský směr, v němž je prvotní vazba mezi poštovní známkou a územím, pro které byla vydána a na kterém sloužila k úhradě poplatku za přepravu zásilek.

Samotné slovo "geografilatelie" je složeninou dvou slov - "geografie" a "filatelie". Spojení obou těchto slov ve "známkový zeměpis" vyjadřuje předmět zájmu sběratelů - geografilatelistů, i když je třeba poznamenat, že se v něm čím dál více projevují výrazné poštovně historické prvky.

O rozvoji sběratelství známkových území svědčí nejen stoupající počet sběratelů, kteří se této náročné zálibě věnují, ale i stoupající počet geografilatelistických exponátů, oceněných na nejrůznějších výstavách.

V České republice od roku 1989 působí spolek sběratelů známkových území celého světa GEOPHILA. Tomuto spolku a jeho činnosti jsou věnovány následující stránky.

 

MzBmZ