KONTAKTY

Sdružení GEOPHILA - nabídková služba
tel: 602 223 161
geophila@centrum.cz
Ing. Karel Bičovský
Marta Tallová

PRAVIDLA
Pravidla pro kupující

Nabídka je provozována prostřednictvím programu e-shop, který funguje následujícím způsobem:

1. Nabízené položky jsou řazeny do kategorií, a vložením do „košíku" (tzn. kliknutím na ikonu košíku = koupit) se automaticky řadí mezi objednané položky. Pokud chcete koupit další položky, je nutno neklikat na ikonu „objednat", ale vrátit se zpět do menu a pokračovat stejným způsobem. Na horní liště se průběžně ukazuje stav položek v košíku. Před definitivním potvrzením odeslání objednávky (kliknutí na „objednat") je možné některé položky zkošíku odebrat (kliknout na „smazat").

2. Do systému e-shopu je možno se zaregistrovat volbou uživatelského jména stím,že heslo bude zasláno automaticky uživateli na jím uvedený e-mail. Výhodou registrace je, že při každé další objednávce nemusí uživatel opětovně zadávat své identifikační údaje. Objednávat ve-shopu je však možno i bez předchozí registrace.

3. Aktualizaci nabízených položek provádí správce min. 3x týdně, v případě potřeby a možností častěji.

4. Kupující objednává položky pouze prostřednictvím e-shop stím,že obdrží automatické potvrzení na e-mail s přehledem objednaných položek. V tomto přehledu není uvedeno poštovné a balné, které bude vykázáno až v souhrnném měsíčním vyúčtování.

5. Objednávky jsou závazné.

6. Správce nabídky vyhodnotí vždy ke konci každého kalendářního měsíce všechny objednávky od kupujících a zašle jim (nejpozději do 14. dne následujícího měsíce) prostřednictvím e-mailu celkový souhrn zakoupených položek s celkovou cenou. V případě, že celková cena za všechny objednávky bude méně než 100 Kč, bude objednávka zařazena do tzv. "čekajícího režimu" (tzn. že počkáme, až kupující pošle další objednávku). Objednávky menší než 100 Kč budou vyřízeny pouze na žádost kupujícího a položky odeslány jako obyčejné psaní.

7. Ceny položek v nabídce nezahrnují 5% přirážku ve prospěch sdružení Geophila.  Tato částka může ve vztahu k prodejní ceně dosáhnout max. 100 Kč za položku.

8. Kupující je povinen uhradit položky ve lhůtě 14 dní od obdržení vyúčtování. Uhradit vyúčtování může těmito způsoby:

  • bankovním převodem ze svého účtu (internetbanking, GSM banking) na účet uvedený ve vyúčtování (Komerční banka - platby v Kč, Fio banka - platby v Eur)
  • složením peněz v hotovosti ve prospěch daného účtu

Číslo účtu a variabilní symbol bude v měsíčním vyúčtování, které zašle správce.

Správce zasílá kupujícímu získané položky až po obdržení platby, a to u materiálu do 1000,- Kč doporučeným dopisem, u materiálu nad 1000,- Kč v cenném psaní. 

Jiná forma předání vydražených položek je možná pouze po e-mailové (geophila@centrum.cz) či telefonické dohodě (602 223 161) se správcem nabídky.

8. V případě, že některý kupující nezaplatí řádně a včas (tzn. nejpozději do 14 dnů od odeslání souhrnu vydražených položek nebudou peníze fyzicky na účtu), je správce oprávněn tyto položky nabídnout ostatním kupujícím.

9. Internetové nabídky se nemohou zúčastnit kupující, kteří mají vůči sdružení Geophila nedoplatky z předchozích internetových nabídek ani členové Sdružení Geophila, kteří řádně nehradí členské příspěvky.

10. Za pravost a stav nabízeného filatelistického materiálu ručí prodávající. Případné reklamace získaného materiálu je nutno uplatnit u správce ve lhůtě 14 dní od odeslání materiálu správcem kupujícímu (podle data poštovního razítka). Při uplatnění reklamace je nutno v první fázi kontaktovat e-mailem správce nabídkové služby a uvést předmět a důvod reklamace.

 

Zasláním objednávky kupující tato pravidla akceptuje.

MGZkNjVmMD